خانه / کاربردی

کاربردی

کارتحقیقی ابـر سـاختارهـای نـرم Soft hyperstructure

کارتحقیقی ابـر سـاختارهـای نـرم Soft hyperstructure فهرست مطالب مقـدمه 11- تعریف مسئله 32- تعریف های اساسی 73- ابر گروه وارهای نرم 314- زیر ابر گروه وارهای نرم 465- منابع 55 مقـدمهنظریه ابر ساختارهای نرم به وسیله ی مارتی در سال (1934) در هشتمین کنگره ریاضی دانان اسکاندیناوی معرفی شد. نظریه …

ادامه نوشته »