خانه / فرم و مستندات

فرم و مستندات

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص شماره ثبتتاریخ ثبتبسمه تعالی بخش اول نام- موضوع- مدت و مرکز اصلی شرکتماده 1) نام شرکتنام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)ماده 2) موضوع شرکتموضوع شرکت عبارت است از..ماده 3) مدت شرکتاز تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.ماده 4) مرکز اصلی شرکت و …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه ادبیات با موضوع درس ادبیات حماسی

طرح درس روزانه ادبیات با موضوع درس ادبیات حماسی طرح درس روزانه ادبیات با موضوع درس ادبیات حماسی – طرح درس روزانه ادبیات با موضوع درس ادبیات حماسی – درس: ادبیّات فارسی 3 پایه: سوم دبیرستان در 4 صفحه

ادامه نوشته »