خانه / ریاضی

ریاضی

مقاله ماتریس

مقاله ماتریس به ازای هر   ثابت، فرض کنید  ، فضای همه ی بردارهای   مؤلفه ای، با درایه های مختلط همراه با ضرب داخلی:  و نرم  باشد. همچنین گوی واحد را با نماد   به صورت زیر نمایش می دهیم: و  را جبر همه ی ماتریس های مختلط   در نظر می¬گیریم. قضیه 1-1: …

ادامه نوشته »

گزارش كار آزمايش سيستمهاي اندازه گيري

گزارش كار آزمايش سيستمهاي اندازه گيري مباحث 1)    كاليبراسيون Calibration  (شامل 5 گزارش )2)    اندازه گيري براي مرحلة اول مهندسي معكوس و به دست آوردن تلرانس براي قطعات (شامل 4 گزارش)3)    به دست آوردن لقي ( محوري و شعاعي )(شامل 2 آزمايش)4)    كنترل   در شفت شامل 2 آزمايش 5)    اندازه …

ادامه نوشته »

كاربرد كامپيوتر در رياضي

كاربرد كامپيوتر در رياضي تحليل داده ها1- ارقام با معني:  براي تعيين رقمهاي با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست مي شماريم. صفرهايي ك قبل از اولين رقم سمت چپ نوشته مي شوندجزء رقمهاي با معنا به حساب نمي آيند اين صفرها به هنگام تبديل يكاها ظاهر …

ادامه نوشته »

كاربرد روش L1 – تقريب در معادلات انتگرال تكين

كاربرد روش L1 – تقريب در معادلات انتگرال تكين  – كاربرد روش L1 – تقريب در معادلات انتگرال تكين1-  مقدمه: معادلات انتگرال را مي‌توان با استفاده از فن LP – تقريب (به ويژه L1 تقريب) به طور موثري حل كرد. در اين متن فن كلي را مورد بحث قرار مي‌دهيم …

ادامه نوشته »

«كارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي شبكه هاي چندبخشي سه طبقه»

«كارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي شبكه هاي چندبخشي سه طبقه» «كارايي الگوريتم مسيريابي شكسته شده براي شبكه هاي چندبخشي سه طبقه»چكيده:اين مقاله شبكه هاي سويچنگ سه طبقه clos را از نظر احتمال bloking براي ترافيك تصادفي در ارتباطات چند بخشي بررسي مي كند حتي چنانچه سويچ هاي ورودي توانايي …

ادامه نوشته »

فلسفه رياضي يا فلسفه رياضيات

فلسفه رياضي يا فلسفه رياضيات فلسفه رياضياتفلسفه رياضي يا فلسفه رياضيات ، شاخه‌اي از فلسفه است که به بنيادهاي وجودي رياضيات مي‌پردازد. از جمله پرسش‌ هائي که فلسفه رياضي ، کوشش در پاسخ به آن دارد اين‌ها است:•    چرا رياضي ، در توضيح طبيعت موفق است؟ •    وجود داشتن عدد …

ادامه نوشته »

مقاله ظهور ساختارهاي جبري

مقاله ظهور ساختارهاي جبري ظهور ساختارهاي جبريجمع وضرب معمول كه بر روي مجموعه اعداد صحيح مثبت انجام مي شود اعمال دوتايي اند كه داراي خواص زير مي باشند. مثلا اگر a,b,c معرف اعداد صحيح مثبت دلخواهي باشد داريم.1)a+b=b+a موسوم به قانون جابجايي جمع2)a×b=b×a قانون جابجايي ضرب3)c+b +a=c+(b+a) قانون شركت پذيري …

ادامه نوشته »

جزوه طول كمان، مساحت و تابع Arcsine

جزوه طول كمان، مساحت و تابع Arcsine طول كمان، مساحت و تابع Arcsine-مجله رياضيات ، مارس 1983، جلد 56، شماره 2 صفحات 110-106-توصيف هندسي مقاله ها جبري يك محرك اصلي براي حساب ديفرانسيل وانتگرال مقدماتي ايجادمي كند.عناوين حساب ديفرانسيل وانتگرال بوسيله هندسه تحليلي در بسياري از متن هاي مقدمهوابستگي به …

ادامه نوشته »

مثلث هاي رلو

مثلث هاي رلو مثلث هاي رلو : براي جابجا كردن يك جسم از چهار چرخه استفاده مي كنيم ولي اگر جسم سنگين باشد ممكنست محور چرخها در اثر سنگيني جسم كج شده و يا بشكند. همانطور كه اغلب ديده ايم براي حركت دادن چنين اجسامي سنگيني بهتر است چند غلتك …

ادامه نوشته »

مبحث مبنا

مبحث مبنا مبنا«دستگاه های شمار»      براي مشخص كردن تعداد چيزها آن ها را مي شماريم. اين شمارش بايد در دستگاه مشخصي و در چهارچوب خاصی انجام گيرد. به طور معمول شمارش در دستگاه دهدهي انجام مي شود، يعني دستگاهي كه مبناي شمارش ر آن ۱۰ است. در اين دستگاه واحد …

ادامه نوشته »

مبحث تابع

مبحث تابع مبحث تابع تعريف زوج مرتب: هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتيب معين را يك زوج مرتب گويند. مانند زوچ مرتب (x,y) كه x را مؤلفه اول مختص اول يا متغير آزاد گويند و y را مؤلفه دوم مختص دوم متغير وابسته( تابع) يا تصوير گويند و …

ادامه نوشته »

يك جمله اي ها و چند جمله اي ها

يك جمله اي ها و چند جمله اي ها چند جمله‌ايها عبارت جبري هرگاه در يك عبارت اعداد و حروف بوسيله اعمال جمع، تفريق، ضرب و تقسيم توان و راديكال و …. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت يك عبارت جبري گويند. بطور مثال هركدام از عبارتهاي   ، ،  …

ادامه نوشته »

هندسه

هندسه  «همانگونه كه واژه هاي زبان، ما را از عقيده ديگران آگاه مي كند: نمادهاي رياضي، يعني نشانه هاي زبان رياضي هم، وسيله اي است براي اينكه نظر خود را كامل تر، ساده تر و دقيق تر به ديگران بفهمانيم ومفهوم تازه خود را در برابر ديگران بگذاريم»لوباچفسكيمقدمههندسه هم مانند …

ادامه نوشته »

نظريه اعداد

نظريه اعداد نظريه اعداد:بعد از دوران يونان باستان، نظريه اعداد در سده شانزدهم و هفدهم با زحمات ويت Viete، باشه دو مزيرياک Bachet de Meziriac، و بخصوص فرما دوباره مورد توجه قرار گرفت. در قرن هجدهم اويلر و لاگرانژ به قضيه پرداختند و در همين مواقع لوژاندرLegendre (1798)و گاوسGauss (1801) …

ادامه نوشته »

نشانه هاي يك نقطه عطف در تاريخ رياضي و وظايف ما

نشانه هاي يك نقطه عطف در تاريخ رياضي و وظايف ما نشانه هاي يك نقطه عطف در تاريخ رياضي و وظايف ما    سال جهاني رياضيات بود و مايل بودم که مثل بسياري از عاشقان رياضي راجع به چيستي رياضي چيزي تهيه کنم. اين کار عملي شد اما از همان …

ادامه نوشته »

نامعادلات و توابع

نامعادلات و توابع نامعادلات و توابنامعادلات و توابع، غير خطي هستند. شاخه ديگر، برنامه ريزي عدد صحيح است كه در آن متغيررها فقط بايد يك مقدار صحيح قبول كنند اين قواعد به صورت مجموعه «برنامه ريزي رياضي» ناميده مي شوند.با توجه به معرفي كار شركت لازم به ذكر است كه …

ادامه نوشته »

تاريخچه مختصر رياضيات

تاريخچه مختصر رياضيات تاريخچه مختصر رياضياتانسان اوليه نسبت به اعداد بيگانه بود و شمارش اشياء اطراف خود را به حسب غريزه يعني همانطور كه مثلاً مرغ خانگي تعداد جوجه هايش را مي داند انجام مي داد اما به زودي مجبور شد وسيله شمارش دقيق تري بوجود آورد لذا به كمك …

ادامه نوشته »

معادلات فرد هولم

معادلات فرد هولم – معادلات فرد هولم شباهت ها با جبر ماتريسي: سه معادله انتگرال زير را در نظر بگيريد                                                                                                                                          حدود تغييرات انتگرال گيري و تعريف توابع شامل   است. حدود انتگرال گيري را تا لازم نباشند ذكر نمي كنيم. قبل از اينكه جواب، اين معادلات را …

ادامه نوشته »

مشاهير رياضي

مشاهير رياضي عمرخيام حکيم ابوالفنح عمرخيام ازبرجسته ترين حکما ورياضي دانان جهان اسلام به شمار مي رود. وي درشهرنيشابوردرسال(429 ه ق) ديده به جهان گشود وهمانجا زيستو درسال(517 ه ق) جان به جان آفرين تسليم کرد. خيام به قدري در  رياضيات پيشرفت کرده بود که ازسوي ملکشاه سلجوقي فرا خوانده …

ادامه نوشته »

محاسبات عددي

محاسبات عددي (مينيمم كردن توابع چند متغيره) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يك طراحي مهندسي به تابعي به شكل زير مي رسد: كه در آن x و y پارامترهايي هستند كه بايد انتخاب شوند و   يك تابع است، كه مربوط به مخارج ساخت و ساز است و بايد مينيمم شود.روش هاي قابل استفاده براي بهينه …

ادامه نوشته »

مجله رياضي

مجله رياضي                           مقدمه اين مجله که به پيشنهاد معلم وهمکاري تهيه کنندگان آماده شده است از بخشهاي مختلف تشکيل شده است.ازجمله داستانهاي رياضي- قسمتهايي اززندگي دانشمندان وبزرگان رياضي- لطيفه- معما- جدول ومساله هاي کوتاه وبلند رياضي مي باشد.اميدواريم که اين مجله مورد توجه شما قراربگيرد.                                              فهرست داستانها = …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله کوتاه اكتشافات مهم رياضي

دانلود مقاله کوتاه اكتشافات مهم رياضي اوگستين گوشي رياضي دان بزرگ فرانسوي از كودكي مانند گائوس استعدادي فراوان داشت اما سخت پابند مذهب بود به كشفيات فراواني در رياضيات نايل گشت تئوري توابعي را كه يك متغير موهوم دارند بيان كرد اكتشافاتي بس بزرگ مي باشد كوشي از سال به …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله كاربرد كامپيوتر در رياضی

دانلود مقاله كاربرد كامپيوتر در رياضی تحليل داده ها1- ارقام با معني: براي تعيين رقمهاي با معنا ، رقمها را از سمت چپ به راست مي شماريم. صفرهايي ك قبل از اولين رقم سمت چپ نوشته مي شوندجزء رقمهاي با معنا به حساب نمي آيند اين صفرها به هنگام تبديل …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله بینیت

دانلود مقاله بینیت مقدمه : معمولا سه مرحله مجزا در تحول بينيتي وجود دارد. اين سه مرحله به طور شماتيك است. در ابتدا يك زير وامه كه تشكيل از يك صفحه فريتي است روي مرزدانه آشيت جوانه زني كرده و تا زماني كه رشد آن توسط تغيير شكل پلاستيك آشيت …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه برنامه خطي اعداد صحيح دوتايي (BILP)

دانلود جزوه برنامه خطي اعداد صحيح دوتايي (BILP) يك مورد خاص ILP زماني اتفاق مي افتد كه همه متغيرهاي نمونه بتوانند فقط يك يا دو رقم 0 يا 1 را قبول كنند . چنين متغيرهايي متغيرهاي دوتايي ناميده مي شوند ، و نمونه ها ، برنامه ها ، برنامه هاي …

ادامه نوشته »

بررسي خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه اي گالتون- واتسون دو جنسي با تابع خانوادة زير جمعي و ….

بررسي خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه اي گالتون- واتسون دو جنسي با تابع خانوادة زير جمعي و …. بررسي خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه اي گالتون- واتسون دو جنسي با تابع خانوادة زير جمعي و احتمالات انقراض هدف از اين تحقيق بررسي خصوصيات اصلي و رفتار فرآيندهاي شاخه …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه بردارها

دانلود جزوه بردارها بردارها: تساوي در بردار: موازي، هم جهت و هم طولي دو بردار به تساوي آن دو مي‌انجامد. مجموع دو بردار : روش متوازي الضلاع روش مثلثي خواص بردارها:شركتپذيري: بردار صفر: انتها و ابتداي بردار بر هم منطبق است. و با o نشان مي‌دهيم. براي هر بردار دلخواه …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه برد نمونه

دانلود جزوه برد نمونه -4-2 برد نمونهساده ترين روش اندازه گيري واريانس نمونه تفريق كوچكترين مقدار نمونه از بزرگترين مقدار آن نمونه مي باشد. اين مقدار كه با حرفشان داده مي شود، بود نمونه ناميده مي شوند. R مورد استفاده در جدول 4-2 را براي كمك به تصريح پهناي رده …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله آموزش ریاضی

دانلود مقاله آموزش ریاضی مقدمه :تفكر درباره ميزان توانايي افراد براي يادگيري چيزي نيست . اما بسياري يافته هاي پژوهشي جديد نشان داده اند توانايي ارتباط دادن اطلاعات جديد با دانش پيشين براي يادگرفتن حياتي است . درك و فهم و يادسپاري يا يادگيري موضوعي كه كاملا ناد آشناست امكان …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله ايده آل هاي خطي به ترتيب كوهن-مكوالي

دانلود مقاله ايده آل هاي خطي به ترتيب كوهن-مكوالي چكيده- G را يك نمودار غيرمستقيم ساده n راسي در نظر بگيريد و بگذاريد برايده آل خطي مرتبطش دلالت كند. مانشان مي دهيم كه تمام نمودارهاي و تري G ، به ترتيب كوهن- مكوالي هستند ، دليل ما بر پايه نشان …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله هدف و اهمیت رشته ریاضی و ریاضی

دانلود مقاله هدف و اهمیت رشته ریاضی و ریاضی • هدف o ریاضی کاربردی : o ریاضی محض: o ریاضی دبیری:• ماهیت : • گرایش‌‌های مقطع لیسانس: • معرفی دروس تخصصی o ریاضیات گسسته: o برنامه‌سازی پیشرفته: o آنالیز عددی: o ساختمان داده‌ها: o تحقیق در عملیات:• آینده شغلی ، …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله انسان اوليه چگونه مي شمرد؟

دانلود مقاله انسان اوليه چگونه مي شمرد؟ انسان اوليه چگونه مي شمرد؟در آغاز، انسان اوليه براي نشان دادن عدد مورد نظر خود از زبان اشاره استفاده مي كرد. شايد به ببري كه كشته بود يا به سر نيزة همسايه اش اشاره مي كرد. يا شايد از انگشتانش براي نشان دادن …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله در مورد اندازه گیری

دانلود مقاله در مورد اندازه گیری تاريخچه اندازه گيري در جهان سابقه اندازه گيري به عهد باستان باز مي گردد و مي توان آن را به عنوان يكي از قديمي ترين علوم به حساب آورد .در اوايل قرن 18 جيمز وات (JAMES WATT) مخترع اسكاتلندي پيشنهاد نمود تا دانشمندان جهان …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه آموزشی انتگرال تصادفي

دانلود جزوه آموزشی انتگرال تصادفي فرآيند x(t)، انتگرال پذير MS است اگر (5-39) قضيه: فرآيند x(t) انتگرال پذير MS است اگر (5-40) نتيجه: (5-41) فصل ششم: زنجيرهاي ماركف:فرآيندهاي ماركف يك تعميم ساده براي فرآيندهاي مستقل است براي مجاز كردن وابستگي برآمد فاصله به يكي از برآمدهاي قبلي كه به برآمدهاي …

ادامه نوشته »

دانلود گزارش بررسي ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي

دانلود گزارش بررسي ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي چكيده : در اين گزارش ما به بررسي ويژگي هاي الگوريتمهاي كنترل همروندي توزيعي كه بر پايه مكانيزم قفل دو مرحله اي(2 Phase Locking) ايجاد شده اند خواهيم پرداخت. محور اصلي اين بررسي بر مبناي تجزيه مساله كنترل همروندي به دو …

ادامه نوشته »

دانلود جزوه شرح ثابتهاي عددي

دانلود جزوه شرح ثابتهاي عددي جاوا رمز بكار مي برد تا در نهايت مشخص كند كه ارزش يك ديتا بايد در طول اجراي برنامه كاربردي ثابت باقي بماند . ادامه دادن قراردادهاي مثل زير ناميده مي شود . • براي نشان دادن تايپ ديتا با يك پيشوند حرف كوچك شروع …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله تاريخچه پيدايش اعداد

دانلود مقاله تاريخچه پيدايش اعداد تاريخچه پيدايش اعداد انسان حتي در مراحل اوليه رشدِ خود داراي قابليتي است ، كه آن را حس عدد مي ناميم 0 اين قابليت ، بدون دانش مستقيم به او امكان مي دهد تا وقتي از مجموعه اي چيزي كاهش يافت ، نقصان آن را …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله ریاضیات و کاربرد آن

دانلود مقاله ریاضیات و کاربرد آن ریاضی هدف «رياضيات علم نظم است و موضوع آن يافتن، توصيف و درك نظمي است كه در وضعيت‌هاي ظاهرا پيچيده‌ نهفته است و ابزارهاي اصولي اين علم ، مفاهيمي هستند كه ما را قادر مي‌سازند تا اين نظم را توصيف كنيم» . دكتر ديبايي …

ادامه نوشته »