خانه / شیمی / مباحثی از شیمی 2 دو

مباحثی از شیمی 2 دو

مباحثی از شیمی 2 دو

مباحثی-از-شیمی-2-دودر دنیایی که هر ذره دال بر قانونی از قوانین الهی است شیمی میتواند یکی از راه ههای خدا شناسی باشد و در میان این ذرات که به یقین می توان آنها را آیاتی از وجود دانای عالم دانست تفکری هرچند اندک در این باره بسیار زیباست . جذابیت و غیر قابل باور بودن اینکه ما از ذره ذره ها ساخته شده ایم که نه تنها ما بلکه این ها بانی بودن هستی هستند توانسته است در ذهن آدمیان کنجی اختیار نموده و مورد بحث قرار گیرد.
پیوسته کوچکترین ها مهمترین هایند و این را بشر سالهاست که درک کرده و بنا بر همین تفکرمی گوید باید ریز بین بود در انجام هر کاری در دیدن هر چیزی باید دقت نمود. حال این بادقت بودن و ریز بین بودن خواه اتم باشد یا حاشیه های یک کتاب و به همین ترتیب می توان گفت که پشتوانه ی بودن ، انجام دادن و حتی بزرگترین اتفاقات عالم بدون وجود ذرات محال اند در کتاب شیمی 2 به اتم ها وذرات زیر اتمی پرداخته شده است و ما سعی کردیم در این تحقیق مباحثی از این کتاب را مطرح نموده و درباره ی آن مقداری هرچند اندک توضیح دهیم . امیدواریم این مطالب نورد تایید شما قرار گیرد .
بانشکر مرضیه بزرگی

اولین دانشمندی كه عناصر را طبقه بندی كرد مندلیف روسی بود.
مندلیف به تغییرات خواص عناصر توجه نمود. او با بیان قانون تناوبی جدول خود را عرضه كرد.
مندلیف در تنظیم جدول دو اصل را رعایت كرد.
1- اصل تشابه خواص عناصر (قرار گرفتن عناصر با خاصیت های مشابه در زیر هم در یك ستون)
2- افزایش تدریجی جرم اتمی عناصر در ردیف های كنار هم (تغییر تدریجی خواص)
مندلیف عناصر شناخته شده زمان خود را در چند ردیف (دوره ـ تناوب) براساس افزایش جرم اتمی از چپ به راست منظم نمود. به گونه ای كه عناصر با خواص مشابه زیر یكدیگر در یك ستون قرار بگیرند.
این كار باعث شد خانه های خالی متعددی از عناصر كه در زمان مندلیف كشف نشده بود پیش بینی شود در نتیجه قدم بزرگ در راه كشف این عناصر توسط محققین برداشته شود.
ایراد جدول مندلیف: چند مورد بی نظمی دیده می شد و آن این بود كه برای رعایت اصول تشابه مجبور شد عناصر سنگین تر را قبل از عناصر سبك تر قرار دهد.
قانون تناوبی مندلیف: اگر عنصرها به ترتیب افزایش جرم اتمی در كنار هم در ردیف قرار گیرند خواص فیزیكی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تكرار می شود.
بعد ها موزلی با كشف عدد اتمی تعداد پروتون های هسته نشان داد كه عدد اتمی معیار مناسب تری برای تنظیم عناصر در جدول تناوبی است. بر همین اساس موزلی معیار تنظیم عناصر در جدول را تغییر داد. به طور كه در جدول تناوبی امروزی عناصر بر مبنای عدد اتمی (نه جرم اتمی) تنظیم شده اند.
قانون تناوبی جدول امروزی: براساس كار موزلی ـ قانون تناوبی عناصر ـ هر گاه عناصر را براساس افزایش عدد اتمی در كنار یكدیگر قرار دهیم خواص فیزیكی و شیمیایی آنها به طور تناوبی تكرار می شود.
سه مورد بی نظمی جدول تناوبی مندلیف:
در جدول پیشنهادی مندلیف نیكل بعد از كبالت و ید نیز بعد از تلور آمده است. (لازم به ذكر است كه آرگون و پتاسیم هم جزء این بی نظمی ها قرار می گیرد اما باید دانست كه در زمان مندلیف هنوز گازهای نجیب كشف نشده بود.) مندلیف نه (9 ) مورد خواص و محل عنصر را پیش بینی كرد كه هشت مورد آن درست بود. سه مورد آن به ترتیب اكا سیلسیم (همان ژرمانیم) ـ اكابور (همان اسكاندیم) ـ اكاآلومینیم (همان گالیم) بودند.
جدول تناوبی عناصر: جدول دارای 18 گروه و 7 دوره می باشد.
در دوره اول تا ششم به ترتیب عنصر وجود دارد.

6 5 4 3 2 1 دوره

دانلود فایل


درباره ی alav

همچنین ببینید

مقاله کلسیم

مقاله کلسیم کلسیم معرفی کلسیم ، یکی از عناصر شیمیایی با نشانه Ca، دارای عدد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *