خانه / مدیریت / اصول مديريت كيفيت

اصول مديريت كيفيت

اصول مديريت كيفيت

اصول-مديريت-كيفيتبخش اول : اصول مدیریت کیفیت ……………………………………………………………2
اصل اول تمرکز بر مشتری ………………………………………………………………….2
اصل دوم رهبری در مدیریت …………………………………………………………………3
اصل سوم مشارکت کارکنان ………………………………………………………………….4
اصل چهارم رویکرد فرآیندی ………………………………………………………………..5
اصل پنجم رویکرد سیستمی به مدیریت ……………………………………………………..6
اصل ششم بهبود مستمر ……………………………………………………………………..7
اصل هفتم تصمیم گیری بر مبنای واقعیت ها …………………………………………………7
اصل هشتم ارتباط سودمند و دو طرفه با تامین کنندگان ……………………………………..8
بخش دوم : چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم؟……………………………..10
رهبری تغییر چیست؟ ………………………………………………………………………10
فرآیند تغییر چیست و چه کسی باید در این فرآیند دخالت داده شود؟ ……………………….15
چگونه با مقاومت در برابر تغییر برخورد کنیم؟ ……………………………………………19
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………21

اصول مديريت كيفيت

اين سند هشت اصل مديريت كيفيت كه در استانداردهاي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي سري ايزو 9000-2000 كاربرد دارد را معرفي مي‌نمايد. مديريت ارشد هر سازمان مي‌تواند از اين اصول بعنوان چارچوبي براي راهنمايي سازمان خويش به منظور بهبود عملكرد ها استفاده نمايد.
منبع : Intrnational Organization for Standardization. 2006. Quality management principles. http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/understand/qmp.html
كليدواژه : كيفيت؛ مديريت كيفيت؛ استاندارد كيفيت؛ سيستم مديريت كيفيت؛ ايزو؛ بهبود عملكرد
________________________________________
اصل اول: تمركز بر مشتري (Customer Focus)
هر سازماني به مشتريان خود وابسته است و بايد نيازهاي حال و آينده آنان را درك نمايد و نيازمندي هاي مشتريان خود را برآورده نمايد. علاوه بر اين سازمان ها بايد براي عبور از انتظارات مشتريان خود برنامه ريزي و تلاش نمايند.
تمركز بر مشتري و درك نيازهاي حال و آينده او باعث پاسخگويي منعطف و سريع سازمان به فرصت هاي بازار و در نتيجه افزايش سود سهام و سهم بازار براي سازمان خواهد شد.
رضايت مشتريان با افزايش اثربخشي بكارگيري منابع سازمان، افزايش يافته و بهبود وفاداري مشتري به سازمان باعث ماندگاري در تجارت مي گردد.
بكارگيري اصل تمركز بر مشتري عموما باعث مي گردد كه سازمان:
 براي درك نيازها و انتظارات مشتريان تحقيقات لازم را صورت دهد.
 از ارتباط اهداف سازماني با نيازها و انتظارات مشتريان اطمينان حاصل نمايد.
 ارتباطات درون سازماني را در راستاي نيازها و انتظارات مشتريان هدايت نمايد.
 رضايت مشتريان را اندازه گيري نموده و بر مبناي نتايج حاصل از آن اقدام نمايد.
 ارتباطات با مشتريان را به صورت سيستمي مديريت نمايد.
 از وجود توازن بين رضايتمندي مشتريان و ساير ذينفعان سازمان (نظير مالكين، كاركنان، سرمايه گذاران، انجمن ها و مجامع محلي) اطمينان حاصل نمايد.
اصل دوم: رهبري در مديريت (Leadership)
مدير سازمان كه از منش رهبري برخوردار است بايد مقاصد و جهت گيري يكنواختي را در سازمان ايجاد نمايد و محيط داخلي سازمان را به گونه اي ايجاد و نگهداري نمايند كه كاركنان بتوانند در دستيابي به اهداف سازماني كاملا مشاركت نمايند.
مديريت سازمان با منش رهبري باعث مي گردد كاركنان مقاصد و اهداف سازماني را درك نموده و براي دستيابي به آنها از انگيزه كافي برخوردار شوند. علاوه بر اين با بكاربستن منش رهبري فعاليت هاي سازمان ارزيابي شده و در مسيري يكسان، منظم گرديده و استقرار مي يابد و در نتيجه فقدان ارتباط بين سطوح مختلف سازمان به حداقل خود خواهد رسيد.
بكارگيري اصل رهبري در سازمان عموما باعث مي گردد كه:
 نيازهاي تمامي ذينفعان سازمان شامل مشتريان، مالكين،‌كاركنان،‌ تامين كنندگان، سرمايه گذاران، انجمن هاو مجامع محلي در نظر گرفته شود.
 اهداف چالش برانگيز با زمانبندي مشخص تنظيم گردد.
ارزش هاي مشترك، مدل هاي اخلاقي و جوانمردي در تمامي سطوح سازمان ايجاد شده و تقويت

دانلود فایل

درباره ی alav

همچنین ببینید

احتياجات روحي كارگر

احتياجات روحي كارگر احتياجات روحي كارگرمقدمه روان‌شناسی صنعتی دانش بررسی رفتار انسان در محیط کار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *